Rancho de Reis

ranchoreis

Durante moitos anos mantívose un singular canto de reis en Salceda de Caselas xunto con varios ranchos que complementaban coas súas danzas a cerimonia de ir cantar os reis polas casas. É unha melodía na que se relata a adoración dos Magos, a súa fuxida a Exipto e a viaxe a Nazaret e a Belén. A través dunha sucesión de estrofas cantadas vaise relatando esta viaxe que fan os Magos guiados pola estrela para ver ao neno que naceu en Belén.