formación

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego e formación: 31 de outubro

Albanel para Salvaterra.
Operario/a rede de auga para Ponteareas.
Cursos ISSGA Prevención de Riscos.
Boletín semanal de emprego.
Boletín de emprego CEG.
Operadores de máquina fresadora con control numérico.

EMPREGO INFORMA BAJA RESOLUCIÓN

Ofertas de emprego e formación: 3 de setembro

Boletín de ofertas de emprego CEG.
Estudantes para traballar días soltos O Porriño.
Convocatoria cursos linguaxe administrativa e Celga.
Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino.
Arquitecto técnico/aparellador para Ponteareas.
Técnico/a de mantenemento para O Porriño.
Peóns vendima para As Neves.
Ofertas Oficina de Emprego de O Porriño.