Facenda

Aérea

Descende o importe do Recibo de Urbana

Os recibos de IBI, tamén chamados “recibo de urbana”, reflexan este ano unha baixada na cota do seu recibo a pagar.
Este imposto que grava ós bens inmobles dos propietarios, está a chegar estes días ós domicilios dos veciños e veciñas de Salceda coa baixada xa aplicada con respecto ó ano pasado.

Equipo de goberno de Salceda

Aprobados os Orzamentos para o ano 2014

O orzamento municipal ascende a cantidade de 4.170.110,51 € no estado de gastos e 4.637.770,16 € no estado de ingresos, presentando un superávit de 467.659,65 €.